Transistor Darlington

PNP-and-NPN-Darlington-Transistor.jpg
Transistor Darlington còn gọi là cặp Darlington, là cấu trúc hỗn hợp gồm hai transistor lưỡng cực cùng kiểu npn hoặc pnp kết nối theo cách thức để khuếch đại dòng của transistor đầu được khuếch đại thêm bởi transistor thứ hai. Khi kết nối khác kiểu transistor npn với pnp thì gọi là cặp Sziklai, hoặc Darlington bù.

Cặp Sziklai

Nguyên lý hoạt động (đang cập nhật)

Các đặc trưng hoạt động (đang cập nhật)

Ứng dụng (đang cập nhật)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!