XE NÂNG ĐIỆN

nabbt

dịch vụ xe nâng

GIỚI THIỆU

– Công ty TNHH Xe Nâng Việt Cường là một tập hộp gồm những thành viên nhiều kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn bán hàng, cho thuê và bảo trì bảo dưỡng các loại xe nâng hàng, đặc biệt là xe nâng điện.
– Xe Nâng Việt Cường chuyên mua bán các loại xe nâng như: xe nâng Komatsu, xe nâng Toyota, xe nâng TCM, xe nângNichiyu, xe nâng Shinko, xe nâng Sumitomo, xe nâng Linde vv.. đã qua sử dụng nhập khẩu từ Nhật Bản.
– Xe Nâng Việt Cường chuyên mua bán các loại phụ tùng xe nâng: phụ tùng xe nâng Komatsu, phụ tùng xe nângToyota, phụ tùng xe nâng TCM, phụ tùng xe nâng Nichiyu, phụ tùng xe nângShinko, phụ tùng xe nâng Sumitomo, phụ tùng xe nâng Linde vv…
– Xe Nâng Việt Cường chuyên sửa chữa cácloại xe nâng: sửa xe nâng điện Komatsu, sửa xe nâng điện Toyota, sửa xenâng điện TCM, sửa xe nâng điện Nichiyu, sửa xe nâng điện Shinko, sửa xenâng Sumitomo, sửa xe nâng Linde vv…
– Xe Nâng Việt Cường chuyên cho thuê cácloại xe nâng: cho thuê xe nâng Komatsu, cho thuê xe nâng Toyota, chothuê xe nâng TCM, cho thuê xe nâng Nichiyu, cho thuê xe nâng Shinko, chothuê xe nâng Sumitomo, cho thuê xe nâng Linde vv…

Cường Board