Mã lỗi xe nâng Mitsubishi

sửa xe nâng tại quận 9

Thông tin chuẩn đoán mã lỗi E

E03: Lỗi giao tiếp VCM

E04: Lỗi giao tiếp ECM

E05: Lỗi giao tiếp DCM

E06: Lỗi giao tiếp HST

E07: Lỗi giao tiếp MP

E08: Lỗi giao tiếp TMS

E21: Tín hiệu sai số lưu lượng khí

E22: Nhiệt độ nước tín hiệu lỗi cảm biến

E23: Tín hiệu lỗi cảm biến ga

E24: Tín hiệu lỗi của bộ cảm biến gia tốc

E25: Tín hiệu lỗi cảm biến O2

E26: Tín hiệu báo lỗi của bộ cảm biến O2

E27: Tín hiệu lỗi cảm biến POS

E28: Tín hiệu lỗi cảm biến PHASE

E29: Hệ thống tự tắt máy tín hiệu báo lỗi kết quả chẩn đoán

E30: Tín hiệu lỗi ECCS C / U

E31: Kiểm soát tín hiệu điều khiển điện tử tín hiệu lỗi ga

E32: Tín hiệu Overheat (Bước 1)

E33: Tín hiệu Overheat (Bước 2)

E34: Tín hiệu lỗi hệ thống Spark

E35: Tín hiệu kết quả chẩn đoán ngắt kết nối LPG F / INJ

E36: Tín hiệu báo hiệu kết quả chẩn đoán áp suất nhiên liệu LPG

E37: Tín hiệu báo hiệu kết quả chẩn đoán nhiệt độ nhiên liệu LPG

E38: Tín hiệu kết quả chẩn đoán của thiết bị bốc hơi LPG

E39: Tín hiệu kết quả chẩn đoán SW cao

E40: Tín hiệu kết quả chẩn đoán cảm biến áp suất dầu

E41: Dừng đèn báo lỗi SW

Xe nâng Mitsubishi
tiktok
Zalo
Phone