Mitsubishi Nichiyu

Mitsubishi Nichiyu
Công ty Mitsubishi Heavy Industries, là công ty mẹ của Mitsubishi Heavy Industries Ltd., một tập đoàn công nghiệp Nhật Bản trị giá 38 tỷ đô la Mỹ. M-FET chính là tập hợp các doanh nghiệp xe nâng khác nhau, bao gồm Công ty TNHH Mitsubishi Nichiyu Forklift, UniCarriers Corp. và Mitsubishi Heavy Industries Engine và Turbocharger Ltd. Vào tháng 10 năm 2017, Mitsubishi Nichiyu sẽ được tích hợp với UniCarriers thông qua việc chia tách công ty . Doanh thu của M-FET trong năm 2016 là 6.498 tỷ đô la; Doanh thu của Mitsubishi Nichiyu Forklift là 2.316 tỷ đô la. Khi hai đơn vị kinh doanh được kết hợp vào cuối năm nay, tổng số xe nâng của M-FET sẽ trở thành nhà sản xuất xe nâng lớn thứ ba.
tiktok
Zalo
Phone