Hyster-Yale

HysterYale

Xưởng xử lý vật liệu Hyster-Yale, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, công ty mẹ của thương hiệu xe nâng của Hyster và Yale, đã củng cố doanh thu 2,569 tỷ đô la cho năm tài chính 2016, về cơ bản không bằng phẳng so với năm tài chính 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!